top of page

Dr. C. Deniz Seyran

/biography

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİ

1. KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                            : Cabir Deniz SEYRAN

Akademik Ünvanı               : Dr.

Ayrıldığı Son Görevi           : Kara Harp Okulu Yönetim ve Organizasyon ABD Başkanı

Yabancı Dili ve Notu          : İngilizce- ÜDS - 70

2. Akademik Özgeçmişi

           a. Lisans ve sonrasında almış olduğu akademik eğitim ile kazanılmış unvanlar

01.09.1981-30.08.1985 - Kara Harp Okulu - Lisans

01.10.1991-11.01.1994 - Gazi Üniv.Sos.Bil. Ens. Yüksek Lisans

01.10.1997 -06.04.2001 - Gazi Üniv.Sos.Bil. Ens. Doktora-Doktor

            b. Yaptığı Tezler

"Kalite Kontrolünde Uygulanan Modeller ve Modern Kalite Kontrol Yöntemi Olarak Toplam Kalite Kontrolün İncelenmesi, Askeri Dikimevlerinde Uygulaması.", Yüksek lisans tezi, 1993

"Hizmet İşletmelerinde Yeni Bir Model Denemesi: Bütüncül Kalite Modeli (Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama." Doktora tezi, 2000

 

            c. Başlıca Temel Araştırma Konuları

            Kalite Yönetimi, Hizmet Kalitesi, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi, Halkla İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik, Genel İşletme.

3. Bilimsel Faaliyetleri

 

            a. Dergilerde ve bültenlerde yayımlanan yazılar

1. Sürekli Gelişme Yöntemi Olarak “Müşteri Şikâyetleri Yönetimi”. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2005

2. Sembolik kültürel öğelerin organizasyon kültürü açısından önemi, KHO-Bülten, 1997-Şubat

3. Değişim mühendisliği ve üretim sistemleri, KHO-Bilim Dergisi, 1998

4. Çok uluslu işletmelerde ürün geliştirme ve Japon, ABD ve Türk işletmelerinin Ürün geliştirme özellikleri

Kooperatifçilik Dergisi, 1998- Nisan-Mayıs-Haziran

5. Organizasyonların sosyal sorumluluklarından etik sorumlulukların algılanışı ve önemi, Karınca Dergisi, 1998-Mayıs

6. Öğrenen organizasyonlarda bireysel öğrenmeyi artıran güdüleyiciler, KHO-Bülten, 2001-Ocak

7. Bilgi teknolojilerinin Türk işletmelerindeki durumu ve kullanımında ortaya çıkan olumsuzluklar, KHO-Bilim Dergisi, 2000

8. Müşteri velinimetimizdir, Executive Exellence Dergisi, 2002-Aralık

9. Sevginin gücünü kullanın, Personel Exellence Dergisi, 2007-Şubat

10. Haydi şikâyetleri toplayalım, Personel Exellence Dergisi, 2007-Mart

11. Gizli müşteri denetimi, Personel Exellence Dergisi, 2007-Nisan

12. Kalitenin tarihi süreci içerisinde oluşan dönemler ve neoklasik kalite anlayışının süreç içerisindeki yeri,

Sosyal gelişim dergisi-edergi, 2010-Haziran

           

           b. Kitap

 

1. Hizmet Kalitesi, 2004

2. Sesimi Duyan Var mı? Müşteri Şikâyetleri ve Yönetimi, 2009

3. Kalite Yönetim Ders Kitabı, 2010

4. Eğitim – öğretim faaliyetleri

 

            a. Verdiği dersler

1. Sistem Bilimine Giriş, Lisans, KHO, 1994-1995

2. Üretim Yönetimi, Lisans, KHO, 1994-1995

3. Sistem Bilimine Giriş, Lisans, KHO, 1995-1996

4. Üretim Yönetimi, Lisans, KHO, 1995-1996

5. Sistem Bilimine Giriş, Lisans, KHO, 1996-1997

6. Üretim Yönetimi, Lisans, KHO, 1996-1997

7. Halkla İlişkiler, Lisans, KHO, 2002-2003

8. Kalite Yönetimi, Lisans, KHO, 2002-2003

9. Gürcistan Müşterek Harp Okulu, Genel İşletme Öğretim Görevlisi, 2003, 6 ay

10. İstatistiksel Kalite Kontrol, Lisans, KHO, 2003-2004

11. Yönetim ve Organizasyon, Lisans, KHO, 2003-2004

12. Kalite Yönetimi, Lisans, KK Astsb. MYO, 2004-2005

13. Üretim Yönetimi, Lisans, KK Astsb. MYO, 2004-2005

14. Kalite Yönetimi, Lisans, KK Astsb. MYO, 2005-2006

15. Üretim Yönetimi, Lisans, KK Astsb. MYO, 2005-2006

16. Kalite Yönetimi, Lisans, KK Astsb. MYO, 2006-2007

17. Üretim Yönetimi, Lisans, KK Astsb. MYO, 2006-2007

18. Üretim Yönetimi, Lisans, KK Astsb. MYO, 2007-2008

19. Üretim Yönetimi, Lisans, KK Astsb. MYO, 2007-2008

20. Genel İşletme, Lisans, KK Astsb. MYO, 2009-2010

21. Kalite Yönetimi, Lisans, KK Astsb. MYO, 2009-2010

22. Yönetim ve Organizasyon, Lisans, KHO, 2010-2011

23. Yönetim ve Organizasyon, Lisans, KHO, 2010-2011

24. Yönetim ve Organizasyon, Lisans, KHO, 2011-2012

25. Yönetim ve Organizasyon, Lisans, KHO, 2011-2012

26. Yönetim ve Organizasyon, Lisans, KHO, 2012-2013

27. Yönetim ve Organizasyon, Lisans, KHO, 2012-2013

28. Yönetim ve Organizasyon, Lisans, KHO, 2013-2014

29. Uluslararası İşletmecilik, Lisans, Ufuk Üniversitesi, 2016-2017

30. Uluslararası İşletmecilik, Lisans, Ufuk Üniversitesi, 2017-2018

          

             b. Lisans Akademik Danışmanlıklar

1. Lisans, KHO, 1994-1995

2. Lisans, KHO, 1995-1996

3. Lisans, KHO, 1996-1997

4. Lisans, KHO, 2002-2003

5. Lisans, KHO, 2003-2004

            c. Lisans Proje Danışmanlığı

1. Lisans, KHO (1 Proje), 1994-1995

2. Lisans, KHO (1 Proje), 1995-1996

3. Lisans, KHO (1 Proje), 1996-1997

4. Lisans, KHO (1 Proje), 2002-2003

5. Lisans, KHO (1 Proje), 2003-2004

6. Lisans, ASTSB MYO,  (1 Proje), 2004-2005

7. Lisans, ASTSB MYO, (2 Proje), 2005-2006

8. Lisans, ASTSB MYO, (3 Proje), 2006-2007

9. Lisans, ASTSB MYO, (3 Proje), 2007-2008

10. Lisans, KHO (1 Proje), 2010-2011

11. Lisans, KHO (1 Proje), 2011-2012

12. Lisans, KHO (1 Proje), 2012-2013

5. İdari-akademik görevleri

1. K.K. Dağ ve Komando Tugayı, Eşya Mal Saymanlığı, 1986-1990

2. K.K. Lojistik Komutanlığı, Protokol Ve Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü, 1997-2002

3. Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı, Astsb. Meslek Yüksek Okulu BALIKESİR, 2008-2010

4. Ynt. Org. ABD Bşk.lığı, KHO, 2010

bottom of page