top of page

Fotoğrafçılığı öğrenmek isteyenler

 

Özel olarak ders verilir. Yeni başlayanlar için "temel fotoğrafçılık", kendini pratik yaparak geliştirmek isteyenler için "uygulamalı fotoğrafçılık", Sadece size özel "kişiye özel fotoğrafçılık", makro konuları için "makro ve yakınplan fotoğrafçılık" için bana ulaşabilirsiniz.

İletişim:
Tel: 0505 812 0423
e-posta: denizcseyran@gmail.com
ankara fotoğraf kursu
TEMEL FOTOĞRAF KURSU

Temel fotoğraf kursu

 

Bu atölye toplam 4 hafta, 12 saatlik bir süreyi kapsar (6 saat teorik bilgi, 6 saat uygulama).

Amaç, fotoğrafçılığı bir hobi veya meslek olarak yapacak kişilere temel fotoğrafçılık bilgilerini kazandırmaktır.

Fotoğrafçılığa giriş yapan kişilerin öncelikle katılmaları gereken bir programdır.

 

İki haftaya yakın bir süre teorik bilgi anlatılmakta, geriye kalan süre içerisinde bu bilgilerin kullanımına yönelik olarak uygulamalar yapılmaktadır. Teorik bilgi işin olmazsa olmazıdır. Ancak sadece teorik bilginin dershane ortamında sunulmasının yeterli olmayacağı prensibinden yola çıkılarak sürenin çoğu bu bilgilerin kullanımına yönelik pratiklere ayrılmıştır.

 

Katılımcılara bu programda, benzetme yapacak olursa, balık verilmeyecektir. Aksine balık tutmanın temelleri öğretilecektir. Bu nedenle kurs süresince öğrenilen konulara yönelik olarak çeşitli kaynaklar (kitap, internet vb.) kullanılarak bilgileri artırmak ve uygulamalar yapmak önemlidir. Çalışma sonunda da çeşitli uygulamalar ile öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ile makine ve donanım kullanımının pratik haline getirilmesi önem taşımaktadır. Ancak bu sayede anlamlı bir hobi veya mesleğe adım atılacak ve yapılan işten azami zevk alınacaktır.

Atölye çalışmalarından önce mümkünse fotoğraf makinesi alınmaması önerilir. Atölye çalışmalarına başlamadan önce fotoğraf makinesi alımı için danışmanlık yapılmaktadır. Eğitim süresince kendi fotoğraf makinenizin olması, makinenizi tanımanız açısından gerekli ve önemlidir.

 

Temel kurs programı

TOPLAM 4 HAFTA. 12 SAAT 

(6 saat teorik bilgi, 6 saat uygulama).

Atölye çalışmalarından önce mümkünse fotoğraf makinesi alınmaması önerilir. Atölye çalışmalarına başlamadan önce fotoğraf makinesi alımı için danışmanlık yapılmaktadır. Eğitim süresince kendi fotoğraf makinenizin olması, makinenizi tanımanız açısından gerekli ve önemlidir.

1.HAFTA

   Fotoğraf nedir?

   Fotoğraf makinesinin çalışma prensibi.

   Fotoğraf makinesinin tutuluşu.

   Netleme sisteminin çalışması.

   Fotoğraf makinelerini tanıma. Tuşlar ve işlevleri.

   Objektifler.

   Çözünürlük ve dosya formatları.

   Yardımcı donanım.

   Pozlandırma.

 2. HAFTA

     Işık.

     Kompozisyon.

     Uygulama.

 3. HAFTA (Dış çekim)

     Pozlandırma uygulamaları.

4. HAFTA (Dış çekim)

     Pozlandırma uygulamaları devam.

     ISO, WB, manuel mod, netleme, yardımcı donanım kullanımına yönelik uygulamalar.

KİŞİYE ÖZEL FOTOĞRAF KURSU

Kişiye özel fotoğraf kursu

 

Bu seminer bireylere yönelik çalışmaları içerir.

 

Bir kişiye yönelik olabileceği gibi, aynı fotoğrafçılık bilgisine sahip en fazla iki veya üç kişi ile de çalışmalar yapılabilir. Süre kişisel ihtiyaca göre belirlenir. 

Saat bazında uygulamalar yapılır. Süre sadece 1 saat olabileceği gibi talep edilen konulara göre daha fazla olabilir. Katılımcı ihtiyacı ve isteği esas alınır.

Seminere katılacak kişilerin “Temel Fotoğrafçılık Kursuna” katılmış olmaları ve fotoğraf makinelerinin olması uygun olur.

PROJE TEMELLİ FOTOĞRAF ATÖLYESİ

Proje temelli fotoğraf atölyesi

 

Bu atölye toplam 6 hafta, 18 saatlik bir süreyi kapsar.

Atölyenin amaç, fotoğrafçılığı bir hobi veya meslek olarak yapmak isteyen kişilerle belirlenecek proje konusunda, sanatsal bağlamda ve bir disiplin içerisinde çalışmaların nasıl yapılması gerektiğinin öğretilmesi ve proje temelli uygulamalar yapılmasıdır. Proje temelli çalışma sonunda sergi açarak ve fotoğraf gösterileri yaparak ortaya konulan eserlerin başkalarına sunumu gerçekleştirilecektir.  

Bu atölyeye sanatsal bağlamda fotoğraf çalışmalarında başarılı olmak ve belirlenen hedefe ulaşmak konusunda çalışmak isteyen fotoğrafçılar katılabilirler.

Eğitime katılacak kişilerin “Temel ve uygulamalı fotoğrafçılık atölyesi” eğitimi almış olmaları ve fotoğraf makinelerinin olması gerekmektedir.

Kursun başlangıcında, proje temelli çalışma konusu hakkında bilgi verilmesi, proje konusu belirlenmesi ve gerekli donanımın tespitini müteakiben uygulamaya geçilecektir. 

1.hafta: Çalışma konusu hakkında bilgi verilmesi, proje konusunun belirlenmesi ve gerekli donanımın tespiti.

2-6. haftalar: Proje konusunda çekim yapılması.

Projenin tamamlanmasını müteakip sergi açılması ve gösteri yapılması.

UYGULAMALI FOTOĞRAF KURSU

Uygulamalı fotoğraf kursu

 

Bu atölye toplam 4 hafta, 12 saatlik bir süreyi kapsar (3 saat teorik bilgi, 9 saat uygulama).

 

Amaç, fotoğrafçılığı bir hobi veya meslek olarak yapacak kişilerin temel fotoğrafçılık bilgilerini geliştirmek, pratik kazandırmak ve farklı fotoğrafçılık uygulamaları hakkında bilgi verip pratik yaptırmaktır.

 

Eğitime katılacak kişilerin “Temel Fotoğrafçılık Atölyesi” seminerine katılmış olmaları ve fotoğraf makinelerinin olması gerekmektedir.

 

İlk hafta temel kurs konularının hatırlanması ve fotoğraf makinelerinin kullanımına yönelik hatırlatıcı program uygulanacaktır. Sonraki üç hafta ise farklı konularda çalışmalar yapılacaktır.

 

Sadece teorik bilginin dershane ortamında sunulmasının yeterli olmayacağı prensibinden yola çıkılarak üç haftalık süreden daha fazlası bu bilgilerin kullanımına yönelik pratiklere ayrılmıştır.

 

Uygulamalı kurs programı

TOPLAM 4 HAFTA. 12 SAAT 
(2 saat teorik bilgi, 10 saat uygulama).

Seminere katılacak kişilerin “Temel Fotoğrafçılık Atölyesi” seminerine katılmış olmaları ve fotoğraf makinelerinin olması gerekmektedir.

 1. HAFTA

  Soru-cevapla temel konuların gözden geçirilmesi ve "sokak fotoğrafçılığı"

 2. HAFTA (Dış çekim)

   "Gün batımı ve gece fotoğraf çekimi."

 3. HAFTA (Dış çekim)

   "Portre ve mimari fotoğraf çekimi."

 4. HAFTA (Dış çekim)

   "Çeşitli fotoğraf teknikleri çalışmaları (pan, zoom in- zoom out, ışıkla boyama, soyut ve soyutlama, gölge vb.)."

MAKRO VE YAKINPLAN FOTOĞRAF KURSU

Makro ve yakınplan 

fotoğraf kursu

 

Bu kurs toplam 4 hafta, 12 saatlik bir süreyi kapsar (6 saat teorik bilgi, 6 saat uygulama).

Amaç, makro ve yakın plan fotoğrafçığı konusunda gerekli teorik bilgiyi vermek ve uygulama yaparak pratik kazandırmaktır. teorik bilgi, 6 saat uygulama).

 

Kursa katılacak kişilerin “Temel Fotoğrafçılık Kursuna” katılmış olmaları ve fotoğraf makinelerinin olması gerekmektedir.
 

İlk hafta makro ve yakın plan kavramları ele alınacak, makine, objektif ve diğer donanım konuları incelenecektir. İkinci hafta, makro ve yakın plan fotoğrafçılıkta alan derinliği, ışık ve kompozisyon konuları işlenecektir. Üç ve dördüncü hafta ise alan çalışmaları yaparak katılımcıların pratik kazanması sağlanacaktır. Temel bilgiye sahip olanlar için 1 hafta temel konu tekrarı 3 hafta uygulama yapılacaktır.

 

Teorik bilgi işin olmazsa olmazıdır. Ancak sadece teorik bilginin dershane ortamında sunulmasının yeterli olmayacağı prensibinden yola çıkılarak, çalışmalar boyunca sınıf içi ve dışı uygulamalara yer verilerek katılımcıların fotoğrafçılık becerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 

Makro ve yakınplan kurs programı

 

TOPLAM 4 HAFTA, 12 SAAT 

(6saat teori, 6 saat uygulama).

Seminere katılacak kişilerin “Temel Fotoğrafçılık Kursuna” katılmış olmaları ve fotoğraf makinelerinin olması gerekmektedir.

1. HAFTA

   Makro ve yakın plan kavramları.

   Büyütme oranı.

   Makro ve yakın plan çekiminde makine kullanımı.

   Makro objektifler ve kullanımı.

   Makro ve yakın plan çekimlerde kullanılan diğer donanım.

 2. HAFTA

   Alan derinliği ve odak noktası seçimi.

   Işık.

   Flaş kullanımı.

   Kompozisyon.

 3. HAFTA

   Alan uygulamaları.

 4. HAFTA

  Alan uygulamaları.

 

bottom of page